Zacarpathia region - new district

L1 Promotional text cost 25 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L2 Promotional text cost 23 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L3 Promotional text cost 22 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

Zacarpathian region
Area: (12 761) sq.km.

Administrative
center:

Uzhhorod  

Population
thousands
of people:

1256,3

Uzhhorod district
Area: (2359,5) sq.km.

Administrative
center:

Uzhhorod  

Population
thousands
of people:

255,8

Communities:

1-Uzhhorod, 2-Stavne, 3-Velykoberezyanska, 4-Kostrynska, 5-Dubrynytsia-Malobereznya, 6-Perechynska, 7-Onokyvska, 8-Ture-Remetivska, 9-Seredyanska, 10-Baraninska, 11-Kholmkivska, 12-Syurtivska, 13-Velykodobronska, 14-Chopska

Berehovo district
Area: (1458,7) sq.km.

Administrative
center:

Beregovo  

Population
thousands
of people:

209,2

Communities:

1-Berehivska, 2-Bativska, 3-Kosonska, 4-Velykobyyhanska, 5-Velykoberezivska, 6-Kamyanska, 7-Vylotska, 8-Vynohradivska, 9-Korolivska, 10-Piyterfolvivska

Mukachevo district
Area: (2054) sq.km.

Administrative
center:

Mukachevo  

Population
thousands
of people:

254,6

Communities:

1-Mukachevo, 2-Nizhnevoritska, 3-Zhdeniyevska, 4-Volovetska, 5-Polyanska, 6-Nelipinka, 7-Svalyavaska, 8-Chinadiyevska, 9-Kolchinska, 10-Ivanovetska, 11-Velikoluchkovska, 12-Verkhnokoropetska, 13-Gorondovska

Rakhiv district
Area: (1845,2) sq.km.

Administrative
center:

Rakhiv  

Population
thousands
of people:

82,3

Communities:

1-Rakhivska, 2-Yasinyanska, 3-Velykobychkivska, 4-Bogdanska

Tyachiv district
Area: (1869,5) sq.km.

Administrative
center:

Tyachiv  

Population
thousands
of people:

185,3

Communities:

1-Tyachivska, 2-Ust-Chornyanska, 3-Uhlyanska, 4-Neresnytska, 5-Dubivska, 6-Bushtynska, 7-Vilkhovetska, 8-Bedevlyanska, 9-Teresvyanska, 10-Solotvynska

Khust district
Area: (3174,4) sq.km.

Administrative
center:

Khust  

Population
thousands
of people:

269,1

Communities:

1-Khustska, 2-Pylypetska, 3-Mizhhirya, 4-Synevyr, 5-Keretska, 6-Irshavska, 7-Dovzhanska, 8-Gorinchivska, 9-Kolochavska, 10-Bilkivska, 11-Zarichanska, 12-Drahiv, 13-Vyshkivska