Volun region - new district

L1 Promotional text cost 25 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L2 Promotional text cost 23 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L3 Promotional text cost 22 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

Volyn region
Area: (20 147) sq.km.

Administrative
center:

Lutsk city  

Population
thousands
of people:

1035,4

Lutsk district
Area: (5247,8) sq.km.

Administrative
center:

Lutsk city  

Population
thousands
of people:

457,3

Communities:

1-Lutska, 2-Kolkivska, 3-Rozhyschenska, 4-Kivertsivska, 5-Dorosynivska, 6-Kopachivska, 7-Tsumanska, 8-Torchynska, 9-Lypynska, 10-Boratynska, 11-Horodyshchevska, 12-Gorokhivska, 13-Maryanivska, 14-Berestechkiv

Volodymyr-Volynskyi district
Area: (2558,2) sq.km.

Administrative
center:

Volodymyr-Volynskyi  

Population
thousands
of people:

174,7

Communities:

1-Volodymyr-Volynska, 2-Ustyluzka, 3-Ovandivska, 4-Poromivska, 5-Novovolynska, 6-Litovezka, 7-Ivanichevska, 8-Pavlivska, 9-Lokachynska, 10-Zaturtsivska, 11-Zymnivska

Kamin-Kashira district
Area: (4693,4) sq.km.

Administrative
center:

Kamin-Kashirsky  

Population
thousands
of people:

132,4

Communities:

1-Kamin-Kashyrska, 2-Lyubashivska, 3-Soshichnenska, 4-Prilisnenska, 5-Manevytska

Kovel district
Area: (7647,9) sq.km.

Administrative
center:

Kovel  

Population
thousands
of people:

271

Communities:

1-Kovelska, 2-Samarivska, 3-Ratnivska, 4-Zabrodivska, 5-Zabolotivska, 6-Dubechneska, 7-Velymchenska, 8-Serekhovychivska, 9-Shatska, 10-Rivnenska, 11-Golovnevska, 12-Lubomlska, 13-Smidynska, 14-Dubivska, 15-Lublinska, 16-Lukivska, 17-Povorska, 18-Velytska, 19-Holobska, 20-Kolodyazhnenska, 21-Turiyska, 22-Vyshnivska, 23-Starovyzhivska