Ternopil region - new district

L1 Promotional text cost 25 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L2 Promotional text cost 23 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L3 Promotional text cost 22 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

Ternopil region
Area: (13 824) sq.km.

Administrative
center:

Ternopil  

Population
thousands
of people:

1045,9

Ternopil district
Area: (6162,3) sq.km.

Administrative
center:

Ternopil  

Population
thousands
of people:

566,9

Communities:

1-Ternopil, 2-Zalozeska, 3-Zborivska, 4-Ozeryanska, 5-Biletska, 6-Zbarazhka, 7-Skorikivska, 8-Pidvolochyska, 9-Baykovetska, 10-Pidhorodyanska, 11-Kozlivska, 12-Kozivska, 13-Berezhanska, 14-Naraivska, 15-Saranchukivska, 16-Kupchynetska, 17-Velykoberezovytska, 18-Velykobirkivska, 19-Skalatska, 20-Velykogaivska, 21-Ivanivska, 22-Mykulenska, 23-Zabolotnykivska, 24-Pidhfetska, 25-Terebovlyanska

Kremenets district
Area: (2635,7) sq.km.

Administrative
center:

Kremenets  

Population
thousands
of people:

144,7

Communities:

1-Kremenets, 2-Shumska, 3-Pochaivska, 4-Lopushnenska, 5-Vyshnivetska, 6-Borsukivska, 7-Velykodederkalska, 8-Lanovetska

Chortkiv district
Area: (5022) sq.km.

Administrative
center:

Chortkiv  

Population
thousands
of people:

334,3

Communities:

1-Chortkivska, 2-Hrymailivska, 3-Khorostlivska, 4-Husiatynska, 5-Vasylkovetska, 6-Kopychynetska, 7-Trybukhivska, 8-Buchatska, 9-Monastyryska, 10-Koropetska, 11-Zolotopotytska, 12-Bilobozhnytska, 13-Nahiryanska, 14-Zavodska, 15-Kolyndianska, 16-Tovstenska, 17-Bilche-Zolotetska, 18-Borshchivska, 19-Skala-Podilska, 20-Zalishchytska, 21-Ivane-Pustenska, 22-Melnytsia-Podilska