Chernovtsy region - new district

L1 Promotional text cost 25 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L2 Promotional text cost 23 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L3 Promotional text cost 22 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

Chernivtsi region
Area: (8096) sq.km.

Administrative
center:

Chernivtsi  

Population
thousands
of people:

904,4

Chernivtsi district
Area: (4101,5) sq.km.

Administrative
center:

Chernivtsi  

Population
thousands
of people:

655,6

Communities:

1-Chernivtsi, 2-Kostrozhivska, 3-Verenchatska, 4-Kadubovetska, 5-Stavchanska, 6-Viknyanska, 7-Kitsmanska, 8-Zastavnivska, 9-Yurkovetska, 10-Nepolokovetska, 11-Horishnosherovska, 12-Toporivska, 13-Mamaivska, 14-Magalska, 15-Kamyanska, 16-Boyanska, 17-Novoselytska, 18-Storozhynetska, 19-Velykokuchurivska, 20-Chahorska, 21-Ostrytska, 22-Vanchykovetska, 23-Volokivska, 24-Chudeyska, 25-Karapachivska, 26-Hertsaivska, 27- Hlybotska, 28-Suchevenska, 29-Tarashanska, 30-Krasnoilska, 31-Petrovetska, 32-Kamyanets'ka, 33-Tereblechenska

Vyzhnytskyi district
Area: (1882) sq.km.

Administrative
center:

Vyzhnytsia  

Population
thousands
of people:

91,0

Communities:

1-Vyzhnytska, 2-Banylivska, 3-Vashkivetska, 4-Brusnytska, 5-Ust-Putilka, 6-Beregometska, 7-Putilska, 8-Konyatynska, 9-Selyatynska

Dniester district
Area: (2122,5) sq.km.

Administrative
center:

Kelmentsi  

Population
thousands
of people:

157,8

Communities:

1-Kelmenetska, 2-Klishkovetska, 3-Rukshinska, 4-Nedoboevska, 5-Khotinska, 6-Livinetska, 7-Mamaligovska, 8-Vashkovetska, 9-Sokyryanska, 10-Novodnistrovska