Khmelnitsky region - new district

L1 Promotional text cost 25 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L2 Promotional text cost 23 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L3 Promotional text cost 22 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

Khmelnytsky region
Area: (20 629) sq.km.

Administrative
center:

Khmelnytsky  

Population
thousands
of people:

1264,6

Khmelnytsky district
Area: (10755,8) sq.km.

Administrative
center:

Khmelnytsky  

Population
thousands
of people:

687,0

Communities:

1-Khmelnytsky, 2-Teofipolska, 3-Antoninska, 4-Starokostiantynivska, 5-Staroostropilska, 6-Starosinyavska, 7-Myrolyubnenska, 8-Shyborivska, 9-Krasylivska, 10-Zasluchnenska, 11-Volochyska, 12-Viitovetska, 13-Nartsevytska, 14-Chornoostrivska, 15-Lisovohrynivska, 16-Letychivtasi, 17-Medzhibizka, 18-Rozsoshanska, 19-Yarmolynetska, 20-Gvardiyska, 21-Satanivska, 22-Horodotska, 23-Derazhnyanska, 24-Vovkovynetska, 25-Zinkivska, 26-Solobkovetska, 27-Vinkovetska

Kamianets-Podilskyi district
Area: (4521,2) sq.km.

Administrative
center:

Kamianets-Podilskyi  

Population
thousands
of people:

291,1

Communities:

1-Kamyanets-Podilsky, 2-Zakupnenska, 3-Chemerovetska, 4-Gukovska, 5-Oryninska, 6-Smotritska, 7-Novodunayevetska, 8-Dunayevetska, 9-Novoushinska, 10-Staroushinska, 11-Slobidsko-Kulchievietska, 12-Kitaygorodska, 13-Zhvanetskaya, 14-Humenetska, 15-Makivska

Shepetivka district
Area: (5346,7) sq.km.

Administrative
center:

Shepetivka  

Population
thousands
of people:

286,5

Communities:

1-Shepetivka, 2-Hannopil, 3-Berezdivska, 4-Ulashanivska, 5-Krupetska, 6-Netishynska, 7-Pluzhnenska, 8-Bilogirska, 9-Izyaslavska, 10-Sudylivska, 11-Polonska, 12-Lenkovetska, 13-Yampilska, 14-Sakhnovetska, 15-Hrytsivska, 16-Mykhailyutska, 17-Poninkivska, 18-Slavutska