Chernihiv region - new district

L1 Promotional text cost 25 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L2 Promotional text cost 23 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L3 Promotional text cost 22 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

Chernihiv region
Area: (31 903) sq.km.

Administrative
center:

Chernihiv  

Population
thousands
of people:

1005,9

Chernihiv district
Area: (10249) sq.km.

Administrative
center:

Chernihiv  

Population
thousands
of people:

460,9

Communities:

1-Chernihivska, 2-Dobryanska, 3-Gorodnyanska, 4-Tupychivska, 5-Ripkynska, 6-Lyubetska, 7-Novobilouska, 8-Sednivska, 9-Kiselivska, 10-Bereznyanska, 11-Mykhailo-Kotsyubynska, 12-Kyinska, 13-Ivanivska, 14-Kulykivska, 15-Honcharivska, 16-Olyshivska, 17-Kyptivska, 18-Desnyale, 19-Osterska, 20-Kozeletska

Koryukiv district
Area: (4578,7) sq.km.

Administrative
center:

Koryukivka  

Population
thousands
of people:

91,7

Communities:

1-Koryukivska, 2-Snovska, 3-Kholmynska, 4-Sosnytska, 5-Menska

Nizhyn district
Area: (7226,6) sq.km.

Administrative
center:

Nizhyn  

Population
thousands
of people:

228,7

Communities:

1-Nizhynska, 2-Vysochanska, 3-Baturynska, 4-Borznyanska, 5-Bakhmatska, 6-Plyska, 7-Krutivska, 8-Mrynska, 9-Nosivska, 10-Talalaivska, 11-Bobrovytska, 12-Losynivska, 13-Makeyevka, 14-Novobasanska, 15-Dmytrivska, 16-Vertiyivska, 17-Komarivska

Novgorod-Siversky
Area: (4630,5) sq.km.

Administrative
center:

Novgorod-Siversky  

Population
thousands
of people:

66,4

Communities:

1-Novnorod-Siverska, 2-Semenivska, 3-Ponornytska, 4-Koropska

Pryluky district
Area: (5214,2) sq.km.

Administrative
center:

Pryluky  

Population
thousands
of people:

158,2

Communities:

1-Prylukska, 2-Ichninska, 3-Parafiivska, 4-Talalavska, 5-Sribnyanska, 6-Ladanska, 7-Varvynska, 8-Yablunivska, 9-Sukhopolovyanska, 10-Malodivytska, 11-Lynovytska