Sumy region - new district

L1 Promotional text cost 25 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L2 Promotional text cost 23 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L3 Promotional text cost 22 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

Sumy region
Area: (23 832) sq.km.

Administrative
center:

Sumy  

Population
thousands
of people:

1081,4

Sumy district
Area: (6499,4) sq.km.

Administrative
center:

Sumy  

Population
thousands
of people:

449,4

Communities:

1-Sumska, 2-Bilopilska, 3-Vorozhbyanska, 4-Richkivska, 5-Mykolaivska, 6-Khotynska, 7-Yunakivska, 8-Myropilska, 9-Bezdrytska, 10-Stepanivska, 11-Sadivska, 12-Verkhnosyrovatska, 13-Nizhnosyrovatska, 14-Krasnopil, 15-Lebedynska

Konotop district
Area: (5190,6) sq.km.

Administrative
center:

Konotop  

Population
thousands
of people:

204,2

Communities:

1-Konotopska, 2-Krolevetska, 3-Putivlska, 4-Novoslobodska, 5-Bochechkivska, 6-Dubovyazivska, 7-Burynska, 8-Popivska

Okhtyrka district
Area: (3196,6) sq.km.

Administrative
center:

Okhtyrka  

Population
thousands
of people:

125,6

Communities:

1-Okhtyrka, 2-Boromlyanska, 3-Trostyanetska, 4-Chupakhivska, 5-Komyshanska, 6-Kyrykivska, 7-Velykopysarivska, 8-Chernechynska, 9-Grunska

Romensky district
Area: (3882,7) sq.km.

Administrative
center:

Romney  

Population
thousands
of people:

113,7

Communities:

1-Romenska, 2-Khmelivska, 3-Nedrigailivska, 4-Korovynska, 5-Vilshanska, 6-Anriashivska, 7-Lipovodolinska, 8-Synivska

Shostka district
Area: (5072,3) sq.km.

Administrative
center:

Shostka  

Population
thousands
of people:

188,5

Communities:

1-Shostinska, 2-Znob-Novgorodska, 3-Seredino-Budska, 4-Druzhbivska, 5-Yampilska, 6-Sveska, 7-Esmanska, 8-Berezovska, 9-Glukhovska, 10-Shalyginska