Bus stations - Transport of the city of Kyiv

L1 Promotional text cost 25 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L2 Promotional text cost 23 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L3 Promotional text cost 22 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

L4 Promotional text cost 20 $/ month. Minimum period 3 months.

more...

Central bus station

Adress:

sq. Demiyivska, 3

Station "Volodimirska"

Phone:

Adress:

st. Voladimir-Lybedska, 25

Station "Vydubychi"

Phone:

Adress:

st. Naberezhna Pecherska, 10

Station "Darnitsa"

Phone:

Adress:

ave. Yuri Haharina, 1

Station "Dachna"

Phone:

Adress:

Peremogy Ave., 142

Station "Podil"

Phone:

Adress:

st. Nyzhny Val

Station "Polissya"

Adress:

sq. Shevchenko, 2

Station "Svyatoshino"

Phone:

Adress:

sq. Heroes of Brest, 1

Station "Pivdenna"

Adress:

ave. Akademika Glushkova, 3