Університети Києва. Інформаційний портал kyiv.inform.city адреси телефони розташування на мапі

L1 Рекламний текст вартість 480 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L2 Рекламний текст вартість 460 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L3 Рекламний текст вартість 440 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 420 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

Унiверситет економiки i права "КРОК"

Адреса:

вул. Лагерна, 30-32

Київський унiверситет культури

Адреса:

вул. Коновальця, 36

Київський мiжнародний унiверситет (КМУ)

Адреса:

вул. Львiвська, 49

Сайт:

Унiверситет банкiвської справи

Телефон:

Адреса:

вул. Андрiївська, 1

E-mail:

Державний унiверситет iнфраструктури та технологiй (ГУЇТ)

Телефон:

Адреса:

вул. Кирилiвська, 9

Сайт:

Державний унiверситет телекомунiкацiй (ДРП)

Адреса:

вул. Солом'янська, 7

E-mail:

Європейський унiверситет (ЄУ)

Телефон:

Адреса:

бульвар Академiка Вернадського, 16-В

Сайт:

Київський медичний унiверситет (КМУ)

Адреса:

вул. Л. Толстого, 9

Сайт:

E-mail:

Київський нацiональний лiнгвiстичний унiверситет (КНЛУ)

Адреса:

вул. Велика Василькiвська, 73

Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет (КНТЕУ)

Адреса:

вул. Кiото, 19

Київський нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка (КНУ)

Адреса:

вул. Володимирська, 64

Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури (КНУБА)

Адреса:

Повiтрофлотський проспект, 31

Київський нацiональний унiверситет театру, кiно i телебачення iм. i. Карпенка-Карого (КНУТКТ)

Адреса:

вул. Ярославiв Вал, 40

Київський нацiональний унiверситет технологiй та дизайну

Адреса:

вул. Немеровiча-Данченко, 2

Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В. Гетьмана (КНЕУ)

Адреса:

проспект Перемоги, 54/1

Київський славiстичний унiверситет

Адреса:

вул. Анрi Барбюса, 9

Київський унiверситет iменi Бориса Грiнченка

Телефон:

Адреса:

вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

Сайт:

Київський унiверситет права НАН України (КУП НАНУ)

Адреса:

вул. Трьохсвятительська, 4

E-mail:

Київський унiверситет ринкових вiдносин (КОРО)

Адреса:

вул. Березнякiвська, 26-Б

Київський унiверситет туризму, економiки i права (КУТЕП)

Адреса:

вул. Жмаченка, 26

Сайт:

E-mail:

Мiжнародний науково-технiчний унiверситет iменi академiка Юрiя Бугая (МНТУ)

Адреса:

провулок Магнiтогорський, 3

Мiжнародний унiверситет фiнансiв (МУФ)

Адреса:

проспект Перемоги, 37 корп. 1

E-mail:

Мiжнародний християнський унiверситет

Телефон:

Адреса:

вул. депутатська, 15/17, к.11

Нацiональний авiацiйний унiверситет (НАУ)

Адреса:

проспект Космонавта Комарова, 1

E-mail:

Нацiональний медичний унiверситет iм. О. Богомольця (НМУ)

Адреса:

бульвар Шевченка, 13

E-mail:

Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М. П. Драгоманова (НПУ)

Телефон:

Адреса:

вул. Пирогова, 9

E-mail:

Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут" (НТУУ КПi)

Адреса:

проспект Перемоги, 37

Сайт:

E-mail:

Нацiональний транспортний унiверситет (НТУ)

Адреса:

вул. Суворова, 1

Нацiональний унiверситет "Києво-Могилянська академiя" (НаУКМА)

Адреса:

вул. Г. Сковороди, 2

Нацiональний унiверситет бiоресурсiв i природокористування України

Адреса:

вул. героїв Оборони, 15

Нацiональний унiверситет оборони України iменi iвана Черняховського

Телефон:

Адреса:

пр-т Повiтрофлотський, 28

E-mail:

Нацiональний унiверситет харчових технологiй (НУХТ)

Адреса:

вул. Володимирська, 68

Сайт:

E-mail:

Нацiональний унiверситет фiзичного виховання i спорту України (НУФВС)

Адреса:

вул. фiзкультури, 1

E-mail:

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна" (ВМУРоЛ)

Адреса:

вул. Хорива, 1-г

Таврiйський нацiональний унiверситет iм. В.i. Вернадського

Адреса:

вул. Джона Маккейна, 33

Сайт:

Унiверситет мiжнародних iнновацiйних iдей

Адреса:

пер. Ковальський, 19

Унiверситет менеджменту освiти (УМО) Нацiональної Академiї педагогiчних наук України

Адреса:

вул. Артема, 52-А

E-mail:

Унiверситет новiтнiх технологiй

Адреса:

пер. машинобудiвний, 28

E-mail:

Унiверситет сучасних знань (УСЗ)

Адреса:

вул. Велика Василькiвська, 57/3

Сайт: