Національна академія наук Києва. Інформаційний портал kyiv.inform.city

L1 Рекламний текст вартість 480 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L2 Рекламний текст вартість 460 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L3 Рекламний текст вартість 440 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 420 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

Головна астрономiчна обсерваторiя НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Заболотного Академiка, 27

Iнститут археологiї НАН України

Телефон:

Адреса:

просп. Героїв Сталiнграда, 12

Iнститут бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї Нацiональної академiї наук України

Телефон:

Адреса:

вул. Мурманська,, корп.1

Iнститут ботанiки iм. Н.Г. Холодного НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Терещенкiвська, 2

Iнститут ветеринарної медицини Нацiональної академiї аграрних наук

Телефон:

Адреса:

вул. Донецька, 30

Iнститут водних проблем i мелiорацiї Нацiональної академiї аграрних наук

Телефон:

Адреса:

вул. Василькiвська, 37

Iнститут вищої освiти Нацiональної академiї педагогiчних наук України

Адреса:

вул. Бастiонна, 9 пов. 8, пов. 9

Iнститут газу НАН України

Адреса:

вул. iвана Гонти, 1

Iнститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України

Телефон:

Адреса:

вул. Вишгородська, 67

Iнститут географiї НАН України

Адреса:

вул. Володимирська, 44

Iнститут геологiчних наук НАН України

Адреса:

вул. Олеся Гончара, 55б

Iнститут геофiзики iм. С.i. Суботiна НАН України Вiддiлення геодинамiки вибуху

Телефон:

Адреса:

вул. Богдана Хмельницького, 63г

Iнститут ГЕОХiМiЇ навколишнього середовища НАН України

Телефон:

Адреса:

Палладiна Академiка пр-т., 34а

Iнститут гiгiєни та медичної екологiї iм. А.Н. Марзєєва Нацiональної академiї медичних наук України

Адреса:

вул. Попудренка, 50

Iнститут гiдробiологiї НАН України

Телефон:

Адреса:

просп. Героїв Сталiнграда, 12

Iнститут гiдромеханiки НАН України

Адреса:

вул. Желябова, 8/4

Iнститут Держави i Права iм. В.М. Корецького НАН України

Адреса:

Трьохсвятительська вул., 4

Iнститут демографiї та соцiальних дослiджень iм. М.В. Птухи НАН України

Адреса:

бул. Тараса Шевченка, 60

Iнститут зоологiї iм. i.i. Шмальгаузена НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Богдана Хмельницького, 15

Iнститут мистецтвознавства, фольклористики та етнологiї iм. М.Ф. Рильського НАН України

Адреса:

вул. Михайла Грушевського, 4

Iнститут iсторiї України НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Михайла Грушевського, 4

Iнститут колоїдної хiмiї та хiмiї води iм. А.В. Думанського НАН України

Телефон:

Адреса:

бул. Академiка Вернадського, 42

Iнститут лiтератури iм. Т.Г. Шевченка НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Грушевського, 4

Iнститут магнетизму НАН i МОН України

Телефон:

Адреса:

бул. Академiка Вернадського, 36б

Iнститут медицини працi НАМН України

Телефон:

Адреса:

вул. Саксаганського, 75

Iнститут металофiзики iм. Г.В. Курдюмова НАН України

Телефон:

Адреса:

бул. Академiка Вернадського, 36

Iнститут мiкробiологiї i вiрусологiї iм. академiка Д.К. Заболотного НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Заболотного Академiка, 154

Iнститут молекулярної бiологiї i генетики НАН України

Адреса:

вул. Академiка Заболотного, 150

Iнститут загальної та неорганiчної хiмiї iм. В.i. Вернадського НАН України

Адреса:

просп. Академiка Палладiна, 32/34

Iнститут загальної енергетики НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Антоновича, 172

Iнститут загальної енергетики НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Горького, 172

Iнститут органiчної хiмiї НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Мурманська, 5

Iнститут отоларингологiї iменi професора О.С. Коломiйченка НАМН України

Адреса:

Зоологiчна вул., 3

Iнститут педагогiчної освiти i освiти дорослих Нацiональної академiї педагогiчних наук України

Телефон:

Адреса:

вул. Максима Берлiнського, 9

Iнститут педiатрiї акушерства та гiнекологiї Нацiональної академiї медичних наук України

Телефон:

Адреса:

Платона Майбороди вул., 8

Iнститут харчової бiотехнологiї та геномiки НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Осиповського, 2а

Iнститут полiтичних i етнонацiональних дослiджень iм. i.Ф. Кураса НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Кутузова, 8

Iнститут прикладної оптики НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Кудрявська, 10г

Iнститут прикладних проблем фiзики i бiофiзики НАН України

Адреса:

вул. Василя Степанченко, 3

Iнститут проблем безпеки АЕС НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Лисогiрська, 12

Iнститут проблем виховання Нацiональної академiї педагогiчних наук України

Телефон:

Адреса:

вул. Берлiнського, 9

Iнститут проблем математичних машин i Систем НАН України

Телефон:

Адреса:

просп. Глушкова Академiка, 42

Iнститут проблем матерiалознавства iм. i.М. Францевича базальтоволокнистих матерiали НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Каховська, 64

Iнститут проблем матерiалознавства iм. i.М. Францевича НАН України

Адреса:

вул. Кржижановського Академiка, 3

Iнститут проблем мiцностi iм. Г.С. Писаренка НАН України

Адреса:

вул. Тiмiрязєвська, 2

Iнститут програмних систем НАН України

Телефон:

Адреса:

просп. Глушкова Академiка, 40 корп.5

Iнститут продовольчих ресурсiв Нацiональної Академiї Аграрних Наук України

Телефон:

Адреса:

вул. Марини Раскової, 4а

Iнститут надтвердих матерiалiв iм. В.Н. Бакуля НАН України

Адреса:

вул. Автозаводська, 2

Iнститут сорбцiї та проблем ендоекологiї НАН України

Адреса:

вул. Наумова Генерала, 13

Iнститут соцiальної та полiтичної психологiї Нацiональної академiї педагогiчних наук України

Телефон:

Адреса:

вул. Андрiївська, 15

Iнститут соцiологiї НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Шовковична, 12

Iнститут спецiальної педагогiки НАПН України

Адреса:

вул. Берлiнського, 9

Iнститут телекомунiкацiй i глобального iнформацiйного простору НАН України

Телефон:

Адреса:

Чоколiвський бул., 13

Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Метрологiчна, 14б

Iнститут технiчної теплофiзики НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Желябова, 2а

Iнститут травматологiї та ортопедiї НАМН України

Телефон:

Адреса:

Чеховський пров., 7

Iнститут вугiльних енерготехнологiй НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Андрiївська, 19

Iнститут української мови НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Михайла Грушевського, 4

Iнститут української археографiї та джерелознавства iм. М.С. Грушевського НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Трьохсвятительська, 4

Iнститут урологiї НАМН України

Адреса:

вул. Юрiя Коцюбинського, 9а

Iнститут фармакологiї i токсикологiї НАМН України

Телефон:

Адреса:

вул. Ежена Потьє, 14

Iнститут фiзики НАН України

Адреса:

просп. науки, 46

Iнститут фiзiологiї iм. А.А. Богомольця НАН України

Адреса:

вул. Богомольця Академiка, 4

Iнститут фiзiологiї рослин i генетики НАН України

Адреса:

вул. Василькiвська, 31/17

Iнститут фiзичної хiмiї iм. Л.В. Писаржевського НАН України

Телефон:

Адреса:

просп. науки, 31

Iнститут фiлософiї iм. Г.С. Сковороди НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Трьохсвятительська, 4

Iнститут хiмiї високомолекулярних сполук НАН України

Телефон:

Адреса:

Харкiвське ш., 48

Iнститут хiмiї поверхнi iм. О.О. Чуйка НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Наумова Генерала, 17

Iнститут економiки та прогнозування НАН України

Телефон:

Адреса:

Мирного Панаса вул., 26

Iнститут електродинамiки Вiддiл транзисторних перетворювачiв НАН України

Телефон:

Адреса:

просп. Перемоги, 56

Iнститут електронiки та зв'язку НАН України

Адреса:

просп. Леся Курбаса, 2б оф. 408а

Iнститут електрозварювання iм. Є.О. Патона НАН України

Адреса:

вул. Баженко, 11

Iнститут ендокринологiї та обмiну речовин iм. В.П. Комiсаренка АМН України

Адреса:

вул. Вишгородська, 69

Iнститут ядерних дослiджень НАН України

Адреса:

просп. науки, 47

Iнститут мовознавства iм. А.О. Потебнi НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Михайла Грушевського, 4

Кiбернетичний центр НАН України

Адреса:

просп. Глушкова Академiка, 40

Науково-iнженерний центр радiогiдрогеоекологiчних полiгонних дослiджень при Президiї НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Гончара Олеся, 55б

Науково-iнженерний центр електрошлакових технологiй iЕЗ iм. Є.О. Патона НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Боженка, 13

Науковий центр аерокосмiчних дослiджень Землi Iнституту геологiчних наук НАН України

Адреса:

вул. Олеся Гончара, 55б

Нацiональна академiя медичних наук України Президiя

Адреса:

вул. Герцена, 12

Нацiональний Iнститут серцево-судинної хiрургiї iм. Н.М. Амосова НАМН України

Адреса:

Миколи Амосова вул., 6 (Протасiв яр)

Нацiональний Iнститут стратегiчних дослiджень

Телефон:

Адреса:

вул. Кутузова, 17/7

Нацiональний Iнститут стратегiчних дослiджень

Телефон:

Адреса:

вул. Пирогова, 7а

Нацiональний Iнститут фтизiатрiї i пульмонологiї iм. Ф.Г. Яновського НАМН України

Адреса:

вул. Миколи Амосова, 10

НТЦ Перспективнi технологiї iЕЗ iм. Патона НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Горького, 62б

Вiддiлення морської геологiї та осадового рудоутворення НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Гончара Олеся, 55б

Президiя НАН України Вiддiлення математики

Телефон:

Адреса:

вул. Володимирська, 54

Президiя НАН України Вiддiлення механiки

Телефон:

Адреса:

вул. Володимирська, 54

Президiя НАН України Вiддiлення фiзики i астрономiї

Телефон:

Адреса:

вул. Володимирська, 54

Президiя НАН України Вiддiлення фiзико-технiчних проблем енергетики

Адреса:

вул. Володимирська, 54

Президiя НАН України Вiддiлення хiмiї

Телефон:

Адреса:

вул. Володимирська, 54

Президiя Нацiональної академiї наук України Вiддiлення наук про землю

Адреса:

вул. Володимирська, 54

Український Iнститут стратегiчних дослiджень МОЗ України

Адреса:

Волго-Донський пров., 3

Український славiстичний центр НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Залки Мате, 10г

Український центр кiльцювання птахiв Iнституту зоологiї iм. i.i. Шмальгаузена НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Богдана Хмельницького, 15

Український мовно-iнформацiйний фонд НАН України

Телефон:

Адреса:

Голосiївський просп., 3

Центр археологiї Києва НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Сковороди Григорiя, 9б

Центр гуманiтарної освiти НАН України

Телефон:

Адреса:

вул. Трьохсвятительська, 4

Центр Практичної iнформатики НАН України

Адреса:

вул. Володимирська, 54