Науково дослідні інститути Києва. Інформаційний портал kyiv.inform.city

L1 Рекламний текст вартість 480 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L2 Рекламний текст вартість 460 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L3 Рекламний текст вартість 440 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 420 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

L4 Рекламний текст вартість 400 грн/ місяць. Мінімальний період 3 міс.

далi...

Український iнститут нацiональної пам'ятi

Телефон:

Адреса:

вул. Липська, 16

Український гiдрометеорологiчний iнститут

Адреса:

просп. Науки, 37

Державний iнститут управлiння та економiки водних ресурсiв

Телефон:

Адреса:

вул. Солом'янська, 1

Нацiональний антарктичний науковий центр

Телефон:

Адреса:

бул. Тараса Шевченка, 16

НДI землеустрою

Телефон:

Адреса:

Народного Ополчення вул., 3

НДI авiацiї

Телефон:

Адреса:

Андрющенка Григорiя вул., 6в

НДI авiацiйної технологiї

Телефон:

Адреса:

вул. Фрунзе, 19-21

НДI автоматизованих систем в будiвництвi

Адреса:

вул. Кривоноса, 2а

НДI Автопром

Телефон:

Адреса:

вул. Предславинська, 28

НДI Автопром

Адреса:

вул. Тверська, 6

НДI автотранспорту

Адреса:

Перемоги пр-т., 57

НДI арматуростроения

Адреса:

вул. Тiмiрязєвська, 2

НДI архiвної справи та документознавства

Адреса:

вул. Солом'янська, 24

НДI бiотехнологiї i штамiв мiкроорганiзмiв

Адреса:

Донецька вул., 30 (Караваєвi дачi)

НДI бiоенергетичних культур i цукрових бурякiв

Телефон:

Адреса:

вул. клiнiчна, 25

НДI паперу

Телефон:

Адреса:

вул. Кутузова, 18/7

НДI водного господарства Укрводпроект

Телефон:

Адреса:

вул. Василя Липкiвського, 45

НДI водогосподарсько-екологiчних проблем

Адреса:

iнженерний пров., 4б

НДI в'яжучих речовин i матерiалiв

Телефон:

Адреса:

Повiтрофлотський просп., 31 (лабораторний корп., пов. 9)

НДI геодезiї i картографiї

Телефон:

Адреса:

вул. Велика Василькiвська, 69

НДI мiського господарства

Телефон:

Адреса:

Урицького вул., 35

НДI цивiльного захисту

Адреса:

вул. Рибальська, 18

НДI дорожнiй iм. М.П. Шульгiна

Телефон:

Адреса:

просп. Перемоги, 57

НДI Землевпорядкування

Адреса:

Серпова вул., 3/14

НДI iнновацiйних технологiй

Телефон:

Адреса:

Петропавлiвська вул., 40 (Зенiт)

НДI iнтегрованих телекомунiкацiйних технологiй

Адреса:

просп. Космонавта Комарова, 1

НДI iнтелектуальної власностi НАПрНУ

Адреса:

вул. Боженка, 11 корп.4

НДI iнформатики i права Нацiональної академiї правових наук

Телефон:

Адреса:

вул. Саксаганського, 110в

НДI Квант-Радiоелектронiка

Телефон:

Адреса:

вул. Димитрова, 5

НДI класичної астрологiї

Телефон:

Адреса:

вул. Рогнiдинська, 4 оф. 408

НДI колоїдної хiмiї та хiмiї води iм. А.В. Думанського Технологiчне вiддiлення

Телефон:

Адреса:

вул. Днiпроводська, 16

НДI лабораторної дiагностики та ветеринарно-санiтарної експертизи

Адреса:

вул. Донецька, 30

НДI Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України

Адреса:

бул. Дружби народiв, 28

НДI нанобiотехнологiй i ресурсохраненiя

Телефон:

Адреса:

вул. Казимира Малевича, 84

НДI Нацiональної академiї прокуратури України

Адреса:

вул. Мельникова, 81б

НДI неруйнiвного контролю

Адреса:

вул. Набережно-Лугова, 8

НДI ортопедiї i травматологiї України

Адреса:

вул. Воровського, 27

НДI пам'яткоохоронних дослiджень

Адреса:

вул. Петропавлiвська, 15

НДI з технологiй i механiзацiї монтажних робiт НДIМЕХМОНТАЖ

Телефон:

Адреса:

вул. козацька, 118

НДI Подземспецстрой

Телефон:

Адреса:

вул. Нестерова Петра, 3

НДI Полiгон мобiльної технiки

Телефон:

Адреса:

вул. сiм'ї Соснiних, 3

НДI прикладної електронiки Сектор промислової автоматики

Адреса:

вул. Польова, 21

НДI прикладних iнформацiйних технологiй

Адреса:

вул. Смiлянська, 4

НДI проблем стандартизацiї сертифiкацiї та якостi

Адреса:

вул. Святошинська, 2

НДI проблем технiчної надiйностi конструкцiй Академiї будiвництва України (IPR)

Телефон:

Адреса:

вул. Соснiних Сiм'ї, 7а

НДI Проблем транспорту i будiвельних технологiй

Телефон:

Адреса:

вул. Суворова, 1

НДI продуктивностi агропромислового комплексу

Телефон:

Адреса:

Солом'янська пл., 2

НДI проектування мiст Дiпромiсто iм. Ю.Н. Бiлоконя

Телефон:

Адреса:

бул. Лесi Українки, 26

НДI промислової безпеки та охорони працi

Адреса:

Вавiлових вул., 13

НДI промислових технологiй

Адреса:

вул. Магнiтогорська, 1б

НДI бджiльництва iм. Прокоповича

Телефон:

Адреса:

вул. Академiка Заболотного, 19

НДI радiоапаратури

Телефон:

Адреса:

вул. Вiкентiя Хвойки, 15/15

НДI зв'язку

Телефон:

Адреса:

вул. Солом'янська, 3

НДI селекцiї

Телефон:

Адреса:

Василькiвська вул., 30

НДI Силовий Електронiки

Адреса:

вул. генерала Наумова, 15

НДI соцiальної i судової психiатрiї та наркологiї МОЗ України

Телефон:

Адреса:

вул. Фрунзе, 103

НДI спецiальної технiки та судових експертиз СБУ

Телефон:

Адреса:

вул. Василенко Миколи, 3

НДI будiвельного виробництва

Адреса:

просп. Валерiя Лобановського, 51

НДI будiвельних конструкцiй

Адреса:

iвана Клименка вул., 5/2

НДI будiвельних конструкцiй

Телефон:

Адреса:

вул. iвана Клименка, 5/2

НДI судових експертиз

Адреса:

вул. Смоленська, 6

НДI митної справи

Адреса:

Полiтехнiчний пров., 4

НДI текстильно-галантерейної промисловостi

Телефон:

Адреса:

вул. Щекавицька, 7

НДI технiчної теплофiзики Вiддiлення тепломассообмена

Телефон:

Адреса:

вул. Академiка Булаховського, 2

НДI ТК Науково-дослiдний центр мiждисциплiнарних дослiджень

Телефон:

Адреса:

iндустрiальний пров., 2

НДI трансформацiї суспiльства

Телефон:

Адреса:

вул. Гончара Олеся, 43в

НДI українознавства i всесвiтньої iсторiї МОН України

Адреса:

вул. iсаакяна, 18

НДI УкрНДI Продмаш

Телефон:

Адреса:

вул. Дегтярiвська, 48

НДI фiзичної культури i спорту

Адреса:

Фiзкультури вул., 1, корпус 3

НДI Приватного права i пiдприємництва iм. Академiка Ф.Г. Бурчака

Телефон:

Адреса:

вул. Раєвського Миколи, 23а

НДI Екологiя та альтернативна енергетика при Унiверситетi Україна

Адреса:

вул. Автозаводська, 2

НДI Еластик

Телефон:

Адреса:

вул. Празька, 5

НДI Електромеханiчних приладiв

Адреса:

вул. кримського Академiка, 27

НДI енциклопедичних дослiджень

Телефон:

Адреса:

вул. Терещенкiвська, 3

НДЦ Спецнаукпроект

Адреса:

вул. Софiївська, 17 оф. 5